KCU

KCU: een overkoepelende caritas-instelling voor de stad Utrecht.

Zorg voor mensen in nood. Dat kenmerkt de Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht, voorheen het Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht.
KCU is een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en staat onder het kerkelijk gezag van de Aartsbisschop van Utrecht.

Het doel van KCU is het ondersteunen van de caritas-activiteiten, zoals die worden uitgevoerd door de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) in de stad Utrecht.
Ook ondersteunt KCU andere organisaties met caritatieve doelstellingen, die in Utrecht werkzaam zijn.
KCU beheert een vermogen, dat voortkomt uit onder meer legaten en schenkingen. De opbrengst van het vermogen wordt aangewend voor caritas-doeleinden.
De projecten die KCU financieel ondersteunt, moeten op de een of andere manier een link hebben met de stad Utrecht.

Maatschappelijke ongelijkheid

Een groot deel van het werk van KCU heeft te maken met de maatschappelijke ongelijkheid in onze maatschappij. Nederland is een welvarend land,
maar desondanks leven velen in armoede en dreigen in onze maatschappij tussen wal en schip te vallen.
Daarnaast neemt de immateriële armoede in Nederland toe. Een groeiend aantal mensen voelt zich eenzaam in onze samenleving.
KCU wil deze noden lenigen door projectmatige ondersteuning. Ook in individuele noden wordt voorzien, maar dan via de PCI’s.

De gebouwen van de bierbrouwerij De Boog aan de Oudegracht op de hoek van de Lange Rozendaal. De brouwerij was in 1763 door Willem de Kock aan de RC Armenkamer geschonken. De inkomsten van de brouwerij vormden decennialang de financiële basis van het bestaan van de Armenkamer.
De gebouwen van de bierbrouwerij De Boog aan de Oudegracht op de hoek van de Lange Rozendaal. De brouwerij was in 1763 door Willem de Kock aan de RC Armenkamer geschonken. De inkomsten van de brouwerij vormden decennialang de financiële basis van het bestaan van de Armenkamer.
Het Zoudenbalchhuis aan de Donkerstraat te Utrecht. Vanaf 1746 was hierin het weeshuis en de regentenkamer van de RC Armencamer gevestigd. Oorspronkelijk was dit het woonhuis van de Domkannunik Evert Zoudenbalch (1423/24-1503).
Het Zoudenbalchhuis aan de Donkerstraat te Utrecht. Vanaf 1746 was hierin het weeshuis en de regentenkamer van de RC Armencamer gevestigd. Oorspronkelijk was dit het woonhuis van de Domkannunik Evert Zoudenbalch (1423/24-1503).