Werkvelden

KCU ondersteunt eenmalig, kortlopende projecten, maar houdt zich ook bezig met langduriger trajecten.
Wij streven ernaar om in toenemende maten te werken via professionele instanties.

Aanvragen

Aanvragen voor financiële ondersteuning van individuen lopen altijd via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s). Organisaties kunnen rechtstreeks aanvragen indienen bij het bestuur van KCU.

Contact

Heeft u vragen en of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Voor aanvragen verzoeken wij u het aanvraagformulier te gebruiken.

img_5

KCU

een caritas-instelling voor de stad Utrecht.

Zorg voor mensen in nood. Dat kenmerkt de Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht, voorheen het Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht.
KCU is een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en staat onder het kerkelijk gezag van de Aartsbisschop van Utrecht.
Het doel van KCU is het ondersteunen van de caritas-activiteiten, zoals die worden uitgevoerd door de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) in de stad Utrecht.
Lees verder

Het doel van KCU is het ondersteunen van de caritas-activiteiten

Wilt u meer weten weten over KCU?

Een actief beleid

Met ingang van 15 februari 1994 kreeg het Rooms-Katholiek Armbestuur der Stad Utrecht een nieuwe naam: Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht. KCU wil méér zijn dan een fondsbeheerder. Caritas is tegenwoordig immers méér dan liefdadigheid alleen: het gaat ook om het signaleren van maatschappelijke problemen, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het opsporen van concrete noden en behoeften. Dat vraagt om een actief beleid, waarmee KCU voortdurend inspeelt op de ontwikkelingen in de maatschappij.

De werkvelden van KCU

KCU ondersteunt eenmalig, kortlopende projecten, maar houdt zich ook bezig met langduriger trajecten.
Er wordt echter nooit structurele ondersteuning geboden. Wél kan KCU borg staan bij een project. Het bedrag dat KCU jaarlijks uitkeert, bereikt de doelgroepen via twee kanalen: Via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) én via het bestuur. KCU streeft ernaar om in toenemende maten te werken via professionele instanties. Zij staan dicht bij de doelgroepen en weten vanuit hun werkervaring en praktijk waar de nood het hoogst is.

Aanvraag ondersteuning

Aanvragen voor financiële ondersteuning van individuen lopen altijd via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s).
Organisaties kunnen rechtstreeks aanvragen indienen bij het bestuur van KCU. Bij de aanvraag kan gebruik worden gemaakt van het digitale aanvraagformulier. Het bestuur van KCU vergadert eens per drie maanden. Dan worden de nieuwe aanvragen besproken. Indien nodig wordt nog aanvullende informatie bij de aanvrager opgevraagd. Het bestuur beoordeelt de aanvragen. Soms steunt KCU alleen een onderdeel van een project.

Bent u een professionele hulpinstantie uit Utrecht dan helpen wij u graag!

 

Vul het aanvraagformulier in.

Maatschappelijke ongelijkheid

Een groot deel van het werk van KCU heeft te maken met de maatschappelijke ongelijkheid in onze maatschappij. Nederland is een welvarend land, maar desondanks leven velen in armoede en dreigen in onze maatschappij tussen wal en schip te vallen.
Daarnaast neemt de immateriële armoede in Nederland toe. Een groeiend aantal mensen voelt zich eenzaam in onze samenleving.
KCU wil deze noden lenigen door projectmatige ondersteuning. Ook in individuele noden wordt voorzien, maar dan via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s).