Werkvelden

De werkvelden van KCU

KCU ondersteunt, eenmalig, kortlopende projecten, maar houdt zich ook bezig met langduriger trajecten. Er wordt echter nooit structurele ondersteuning geboden. Wél kan KCU borg staan bij een project.

Via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) én via het bestuur

Het bedrag dat KCU jaarlijks uitkeert, bereikt de doelgroepen via twee kanalen.
Individuele personen die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen via een PCI’s. De PCI’s kunnen ook zelf een aanvraag indienen bij KCU. Dit betreft meestal kleinschalige projecten binnen het werkgebied van de betreffende PCI.
Organisaties die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij het bestuur van KCU.
Bij deze aanvragen gaat het vaak om grootschaliger projecten met een stedelijk karakter.

Via professionele instanties

KCU streeft ernaar om in toenemende mate te werken via professionele instanties.
Zij staan dicht bij de doelgroepen en weten vanuit hun werkervaring en praktijk waar de nood het hoogst is. Deze instanties zijn in staat aan te geven welk deel van hun doelgroep in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Als deze professionele instanties gebruik willen maken van de financiële middelen van KCU, kunnen ze een aanvraag indienen bij het bestuur.
Andersom kan KCU zelf een professionele instantie verzoeken om een aanvraag in te dienen. Hiermee geeft KCU vorm aan actief beleid, gericht op een bepaalde doelgroep.