ANBI gegevens

ANBI-publicatie

ANBI-publicatie gegevens KCU website RKCN

Naam

Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht, voorheen genaamd “Het Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht”

RSIN/fiscaal nummer

824138946

Postadres

Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht
Maliesingel 90
3582 AB Utrecht

E-mailadres

secretariaat@kcutrecht.nl

Doelstelling

Het ondersteunen van caritas activiteiten, zoals deze worden uitgevoerd door de parochiële caritasinstellingen in de stad Utrecht en andere instellingen met caritatieve doelstellingen die in de stad Utrecht werkzaam zijn, of in enige relatie staan tot de stad Utrecht, haar bewoners en/of oud-bewoners.

Beleidsplan

Het maatschappelijke veld is door transities in zorg, welzijn en jeugd sterk aan het veranderen. Participatie en samenwerking zijn van groot belang om de noden in de stad Utrecht te kunnen signaleren om de charitatieve taak goed te kunnen uitvoeren. Er vindt regelmatig overleg plaats met andere charitatieve fondsen en christelijke organisaties om gezamenlijk projecten te initiëren en te subsidiëren. Ook de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) worden jaarlijks gesubsidieerd. Daarnaast is er regelmatig overleg met de diaconaal medewerker en jaarlijks overleg met de PCI’s in de stad Utrecht.
Meerjarig beleidsplan KCU

Bestuur

De heer J. M. (Marius) Buiting (voorzitter)
De heer E. J. M. (Erik) Kerpen (secretaris)
De heer A.J.P. (Arno) van Beurden (penningmeester)
Mevrouw P.M.L. (Petri) Ykema

Ambtelijk secretaris

De heer B.S. (Berent) Stapelkamp

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.